Małopolska dąży do poszerzenia listy zabytków UNESCO

maj 16, 2014 przez

logo UNESCO

Województwo małopolskie postanowiło walczyć o to, by cztery atrakcje turystyczne leżące na jego terenie zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Propozycje, z jakimi wyszedł Sejmik Województwa Małopolskiego, to centrum urbanistyczne mieszczące się w Nowej Hucie, galicyjskie cmentarze wojenne z grobami pochodzącymi jeszcze z okresu I wojny światowej, Twierdza Kraków, a także przełom Dunajca w Pieninach. W przygotowaniu propozycji pomogli Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz działający w tamtym regionie oddział Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Małopolska zabrała się za promowanie swojej okolicy tak poważnie, że propozycje wpisania 4 nowych miejsc na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO potraktowano, jako element Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2014-2017. Na razie jednak projekt musi przejść odpowiednią drogę legislacyjną. Dopiero po niej będzie można oczekiwać decyzję o tym, czy nowe propozycje zostaną dopisanie na listę dziedzictwa, czy też nie. Najbliższe głosowanie w sprawie uchwały na ten temat przewidziane jest na ostatni tydzień maja.

Szczególnie duże prawdopodobieństwo wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ma przełom Dunajca, który od 8 lat widnieje już na liście informacyjnej, a to oznacza, że jest jedną z propozycji, których wpisanie na listę dziedzictwa rozpatruje już Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. W zestawieniu tym znajdują się zawsze takie miejsca, które mają największe szanse na otrzymanie miana dziedzictwa UNESCO. Jako, że przełom Dunajca częściowo znajduje się na terenie Słowacji, to właśnie nasi południowi sąsiedzi podejmowali działania w celu wpisania tego obszaru na listę dziedzictwa. Starania rozpoczęli już w 2003r.

O słuszności decyzji, jaką byłoby wpisanie przełomu Dunajca na wspomnianą listę, przekonani są flisacy, którzy na co dzień zajmują się transportem turystów odwiedzających te miejsca. Przyznają oni, że każdego roku pojawiają się tam tysiące Polaków i obcokrajowców zachwyconych naturalnym pięknem okolicy. Według mieszkańców pobliskich miejscowości, docenienie rejonu przez UNESCO pozwoliłoby przyciągnąć jeszcze większe tłumy turystów, a to przełożyłoby się na zwiększony rozwój całej okolicy rozsławiając ją w kraju i poza jego granicami.

Tagi:

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.