Stan Morza Bałtyckiego

kw. 19, 2018 przez

Bałtyk

EEPaul, flickr

Obszar Morza Bałtyckiego jest silnie wykorzystywany do prowadzenia różnorodnych działań przemysłowych., co negatywnie odbija się na środowisku regionu. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu kolejnych dwóch dekad nastąpi jeszcze większa intensyfikacja aktywności mającej negatywny wpływ na ekosystem. Konsekwencja tego może być zubożenie zasobności Bałtyku oraz konflikt na linii człowiek-przyroda. Firmy, których głównym miejscem pracy jest Morze Bałtyckie będą musiały coraz bardziej rywalizować o dogodny obszar, aby utrzymać się na rynku. Zagarnięcie najbardziej optymalnych terenów morskich zapewnia powodzenie produkcyjne i niższe koszty, dlatego działalność człowieka z każdym rokiem śmielej wchodzi w granice Morze Bałtyckiego.

Szczególnie silnie na Morze Bałtyckim rozwija się transport morski, który pochłania duże obszary naturalnego środowiska, mocno zaburzając ekosystem. Żegluga na Morzu Bałtyckim stanowi jedną z najbardziej intensywnych na całym świecie i co roku przewozi miliony ton różnych towarów oraz coraz więcej pasażerów. Zdaniem eksportów z branży morskiej najbliższe lata mogą przynieść nawet podwojenie obecnej floty, aby obsłużyć wszystkie zainteresowane firmy i zagwarantować wysoki poziom obsługi transportowej. Ponadto dynamicznie rozwija się energetyka wiatrowa, a także turystyka morska i przemysł portowy. Nie można też pominąć stałej działalności związanej z wydobyciem gazu, ropy czy pracami wojskowymi.

Wszystko to prowadzi do aktywnego wykorzystywania i przekształcania brzegów oraz dna morskiego. Bardzo prawdopodobna jest ekspansja terytorialna działalności człowieka, ze względu na nieustannie rosnące zapotrzebowanie na nowe przestrzenie. Presja, powodowana przez działalność człowieka na ekosystem Morza Bałtyckiego, skutkuje jego większym zanieczyszczeniem, mniejszą zasobnością w ryby oraz inne produkty morskie. Nierespektowanie wymagań z zakresu ochrony środowiska uniemożliwia pełną oraz właściwą regenerację morskiego ekosystemu. Konieczne jest stworzenie strategicznego planu dla wszystkich branż działających w obrębie Bałtyku, aby uchronić środowisko morskie przed degradacją. Plan ten powinien uwzględniać zagadnienie zabezpieczenia broni chemicznej zrzuconej po II wojnie światowej na dno akwenu.

Warunkiem istnienie żywych zasobów morskich i naturalnych siedlisk przyrodniczych jest odpowiednie zaplanowanie i kontrolowanie działalności w całej przestrzeni morskiej. Niewłaściwie zarządzanie wiąże się z podejmowaniem sprzecznych decyzji, które ograniczają zrównoważony rozwój regionów nadbałtyckich. Poza tym nadwyrężony ekosystem Bałtyku narażony jest na dodatkowe presje płynące z zewnętrznych źródeł jak rolnictwo, zanieczyszczenia przemysłowe czy zmiany klimatu. Konieczne jest opracowanie dokładnej strategia zarządzania na Morzu Bałtyckim, dzięki której funkcjonowanie poszczególnych przedsiębiorstw na obszarach morskich zminimalizuje negatywny wpływu tych działalności na środowisko i jednocześnie zmaksymalizuje korzyści dla okolicznych mieszkańców.

Tagi:

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.