Turystyka to blisko 10 % PKB całego Krakowa

mar 25, 2015 przez

Kraków

msomm, flickr

10% produktu krajowego brutto (PKB) całego Krakowa jest wytwarzane przez branżę turystyczną, tak wynika z szacunków jakie zostały przedstawione 12.03.2015 r. na posiedzeniu Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa.

W sektorze turystycznym pracuje według szacunków około 38 tysięcy osób. Turystyka to konkretne zyski czyli około 4,5 mld zl. Krzysztof Jakóbik, dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, podkreślał, że turystyka to motor gospodarki. Według raportu „Gospodarka turystyczna w Krakowie” przygotowanego przez Urząd Statystyczny, w branży turystycznej w 2014 r. działało w mieście 15,5 tys. podmiotów. Najwięcej, bo 31,5 proc. z nich to firmy transportowe. Podmioty: gastronomiczne (21,8 proc.), zajmujące się rękodziełem i sprzedażą detaliczną (20,7 proc.), biur podróży i przewodników (7,3 proc.). Dominują tutaj małe firmy zatrudniające do 9 osób (ponad 96 proc.), a podmioty „duże”, gdzie jest powyżej 49 pracujących stanowią zaledwie 0,4 proc.

Krakowska branża turystyczna generuje ok. 10 proc. krakowskiego PKB. Wg wyliczeń w roku 2013 dla całego miasta Krakowa wynosiło ono 43,68 mld zł, z czego 4,45 mld zł stanowił właśnie wkład z regionalnej turystyki. W 2014 PKB Krakowa to 44,4 mld zł, a turystyki 4,53 mld zł.

Podobny jest stosunek zatrudnienia. W branży turystycznej pracuje 10 proc. z wszystkich zatrudnionych w mieście. W 2013 roku ogólna liczba przedsiębiorstw wyniosła ponad 105 tysięcy. Dawały one prace ponad 375 tys. ludzi

Kraków zaczyna też uważniej analizować turystykę biznesową, gdyż staje się ona coraz ważniejszym elementem naszej gospodarki. W roku 2013 ta odnoga przyniosła kwotę 1,07 mld zł. – Turystyka biznesowa jest znacząca pod kątem generowania zysków dla miasta. Rocznie to ok. 90 mln zł wpływów z podatków. To jest 2,5 proc. wszystkich naszych wpływów – wyjaśniała Katarzyna Gądek. Badania przeprowadzone przez Małopolską Organizację Turystyczną wskazują, że Kraków odwiedziło w zeszłym roku 9,9 mln turystów, wydając łącznie 4,5 mld zł.

Tagi:

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.