Bielsko-Biała – atrakcje turystyczne

sie 13, 2013 przez

Bielsko-Biała - zwiedzanie

Arcadiuš, flickr

Atrakcje turystyczne Bielsko-Białej

Jednym z najpiękniejszych miast południowej Polski jest bez wątpienia Bielsko-Biała. To miasto położone w województwie śląskim, na Pogórzu Śląskim, tuż pod Beskidem Małym oraz Beskidem Śląskim, przez wiele wieków odczuło wpływy Czech i Niemiec, przez co stało się miejscem bardzo bogatym kulturowo. Dla każdego turysty zwiedzającego okolice południa Polski jest to obowiązkowy element każdej wycieczki.

Historia Bielsko-Białej

Historia Bielsko-Białej w obecnej formie jest dość krótka i sięga dopiero roku 1951. Wtedy to zdecydowano się na połączenie śląskiego Bielska oraz małopolskiej Białej. Zabieg ten był podyktowany chęcią zainicjowania rozwoju gospodarczego regionu.

Obydwa miasta zostały jednak założone dużo wcześniej. Starsze z nich – Bielsko, uzyskało prawa miejskie w 1424 roku. Na ślady działalności osadnictwa na tym terenie możemy trafić już na początku XIII wieku. Kiedy to, zostało założone jako typowa osada handlowa. Okresem gwałtownego rozwoju miasta były czasy reformacji, kiedy to w Bielsku założono najsilniejszą na tym terenie kolonię protestancką. Nie uchroniło to miasta od zniszczenia, jakiego dokonali Szwedzi w drugiej połowie XVII wieku. W późniejszym okresie miasto było również areną politycznych walk pomiędzy Prusami a Habsburgami. Ci ostatni jednak znacznie przyczynili się do rozwoju regionu organizując tam cykliczne wydarzenia handlowe.

Bielsko-Biała - atrakcje turystyczne

Arcadiuš, flickr

Historia Białej – małopolskiej części Bielska-Białej sięga dopiero II połowy XVI wieku. W 1560 roku sołtys królewskiej wsi Lipnik założył, u zbiegu rzek: Białej i Niwki, osadę tkaczy. Teren przyszłego miasta podlegał wtedy Lipnikowi, z którego został wydzielony dopiero w 1613 roku. Na prawa miejskie mieszkańcy musieli jednak czekać aż do 1723 roku. Podobnie jak Bielsko, Biała również znalazła się, podczas rozbiorów, pod zaborem austriackim, stając się jednym z najbardziej okazałych miast Galicji. Miasto niestety szybko utraciło ten przywilej, kiedy to wcielono je do innego regionu administracyjnego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zarówno Bielsko, jak i Biała trafiły w polskie ręce i pozostały w granicach kraju aż do dziś.

Geografia miasta i okolic

Bielsko-Biała położona jest w południowej części województwa śląskiego, pomiędzy dwoma historycznymi krainami – Śląskiem Cieszyńskim oraz Ziemią Krakowską. Miasto jest również centralnym ośrodkiem przemysłowym, kulturowym, handlowo-usługowym oraz turystycznym regionu zwanego Podbeskidziem, pokrywającego się z terenem dawnego województwa bielskiego. Warto również zauważyć, że Bielsko-Biała jest obecnie jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo miast Polski, gdzie bezrobocie sięga zaledwie 6,3%. Liczba mieszkańców wynosi natomiast ponad 170 000 tys.

Teren miasta i okolic nie jest jednolity. Powierzchnię zajmują zarówno tereny górzyste jak i wyżynne. Zwiedzając okolicę możemy podziwiać aż 17 górskich szczytów. Z najbardziej charakterystycznych można wymienić chociażby: Łysą Górę, Palenicę, Przykrę, a także Stołów, Trzy Kopce oraz najwyższy szczyt Klimczok (1117 m n.p.m.). Oprócz gór, na terenach miejskich, znajdziemy również wiele wzgórz. Pierwszy i Drugi Kopiec Lipnicki, Hałcnowska Góra, Cieńciałowa Kępa i Malowany Dworek tworzą wraz z dolinami, licznymi potokami i rzekami: Białą i Wapienicą, tworzą piękną rzeźbę terenu.

Bielsko-Biała – atrakcje turystyczne, zabytki

Większość zabytków miast pochodzi z okresu jego najprężniejszego rozwoju, tj. XIX wieku, lecz w mieście znajdziemy również rynek oraz uliczki starego miasta sięgające swoją historia XVI wieku i dwór Lipnicki będący chyba jednym z najbardziej okazałych, aczkolwiek mało atrakcyjnych turystycznie, zabytków miasta.

W powstałym w 1596 roku dworku starostów Lipnickich mieści się obecni klasztor. Kolejnym zabytkiem z przed XIX wieku jest tzw. Bielski Syjon – czyli ewangelicka dzielnica miasta, na terenie, której znajdują się liczne kamienice oraz protestancki kościół, a także pomnik Marcina Lutra. Grodzisko w Starym Bielsku, pozostałość po średniowiecznej osadzie, jest niestety mało interesującą ponieważ do naszych czasów nie zachowały się właściwie żadne elementy konstrukcji, które można by zwiedzać. Oprócz tego, będąc w mieście, warto zwiedzić Katedrę św. Mikołaja z XV wieku, a także Ratusz znajdujący się na Pl. Ratuszowym z XIX wieku. Niestety, katedra była wielokrotnie przebudowywana i w obecnym kształcie istnieje od 1912 roku. Najpiękniejszym zabytkiem Bielska-Białej pozostaje jednak Zamek książąt Sułkowskich, położony we wschodniej części Starego Miasta. Zamek zbudowany już w XIV wieku dzięki staraniom księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka. W obecnej formie, jak większość zabytków Bielska-Białej, od XIX wieku. Obecnie w zamku mieści się muzeum historyczne a także artystyczne.

Jeśli więc zastanawiacie się nad tym gdzie spędzić urlop z pewnością powinniście rozważyć spędzenie go w Bielsku-Białej lub jego pięknych okolicach.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.