Biura podróży zapłacą za niedoinformowanie klientów

lut 17, 2015 przez

paszport i wiza

VIPDesignUSA/bigstockphoto.com

Biuro podróży – podobnie jak każdy inny sprzedawca – ma obowiązek informowania swoich klientów o wszystkich szczegółach oferty. Okazuje się, że chodzi tu nawet o przepisy obowiązujące w miejscu, do którego wybiera się dana osoba.

Ustawa o usługach turystycznych nakłada na organizatorów wycieczek szereg obowiązków. Większość z nich działa na korzyść klientów. Jednym z najważniejszych jest fakt, że jednostka organizująca wycieczki musi poinformować turystów o podstawowych przepisach prawnych obowiązujących w innym kraju. Chodzi tu głównie o obowiązek wizowy.

Niejednokrotnie dochodziło już do sytuacji, w której turysta dopiero na miejscu dowiadywał się, że musi posiadać wizę. Jako że jej nie miał, był zatrzymywany na lotnisku i odsyłany do ojczyzny. Warto wiedzieć, że w takim przypadku biuro podróży organizujące wycieczką powinno ponieść konsekwencje. Przede wszystkim klient ma pełne prawo zareklamowania wycieczki i ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów. Może tego dokonać albo w czasie nieudanej podróży, albo nawet do 30 dni po jej upływie. Turysta ma prawo do odzyskania praktycznie wszystkich wydatków. Zalicza się do nich zarówno sam pobyt i transport, ja też dodatkowy przelot powrotny. Co więcej, gdy mimo informacji klient nie posiada stosownych dokumentów, biuro ma obowiązek udzielenia mu pomocy w powrocie do domu i w załatwieniu stosownych formalności.

Najpowszechniejszym sposobem informowania o przepisach wizowych i paszportowych obowiązujących w innych państwach jest zawarcie stosownych wpisów w katalogach lub broszurach reklamowych. Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, muszą one informować o cenie imprezy turystycznej, o miejscu lub trasie wycieczki oraz o jej programie. W broszurach i folderach reklamowych powinny być też zawarte szczegóły na temat rodzaju lub charakterystyki środka transportu wykorzystywanego do jej organizacji, o liczbie i rodzaju posiłków serwowanych w czasie jej trwania, o lokalizacji, typie i kategorii zakwaterowania, a także o możliwości wpłaty zaliczki na podróż i o dacie jej wyrównania, o ostatecznym terminie odwołania wycieczki oraz o podstawach prawnych, na bazie których podpisywana jest umowa, a także o konsekwencjach wynikających z jej zawarcia. Ostatnim z obowiązkowych punktów jest natomiast wspomniana informacja o przepisach wizowych i paszportowych w konkretnym państwie.

Tagi:

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.