Czym jest opłata klimatyczna?

sty 28, 2020 przez

Katowice, park

penny_7b, flickr

Podczas urlopu zimowego bądź wakacyjnego, a nawet krótkiego, weekendowego wyjazdy do Warszawy czy na Mazury, do naszego rachunku doliczana jest opłata klimatyczna. Co to takiego? I kiedy zobowiązani jesteśmy do płatności z tego tytułu? Odpowiedzi na te nurtujące pytania znajdziemy w poniższym artykule.

Opłata klimatyczna to nic innego jak podatek, który doliczany jest zazwyczaj do usługi noclegowej w miejscowościach uzdrowiskowych oraz turystycznych. Opłata zaczyna obwiązywać, gdy w danym mieście przebywamy więcej niż 24 godziny. Co istotne, wyróżnia się jej dwie formy. Pierwsza to opłata miejscowa, która nakładana jest na turystów, przyjeżdzających skorzystać z atrakcji historycznych lub przyrodniczych danego miejsca, np. w Sopocie, Zakopanem czy Poznaniu. Druga forma to opłata uzdrowiskowa, która pobierana jest podczas pobytu w miejscowości uznanej za uzdrowisko jak Ciechocinek czy Uniejów. Opłata uzdrowiska dotyczy tylko kilkudziesięciu miejscowości w Polsce, oficjalnie uznanych za uzdrowiska.

Opłata klimatyczna powstała ze względu na wyjątkowy charakter cennych miejscowości, które z uwagi na większych ruch turystycznych muszą silniej dbać o najcenniejsze atrakcje i środowisko naturalne. Mogą ją nakładać gminy, które w swoich granicach mają parki narodowe, muzea, pomniki przyrody czy zabytki historyczne. W przypadku uzdrowisko są to naturalne surowce o właściwościach leczniczych lub odpowiedni, prozdrowotny klimat.

Wysokość opłaty została ustalona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 roku, ale jej wysokości co roku aktualizowana jest przez Ministrów Finansów. Aktualnie opłata miejscowa wynosi 2,22 zł (w miejscowościach uzdrowiskowych 3,14 zł), a opłata uzdrowiskowa – 4,33 zł. Opłata klimatyczna naliczana jest po pierwszej dobie pobyt i sumowana jest za każdą kolejną rozpoczętą dobę. Co ważne, może być pobierana tylko jedna formy opłaty klimatycznej.

Z opłaty klimatycznej zwolnione są osoby niewidome i ich przewodnicy, grupy szkolne i kolonijne, dyplomaci i przedstawiciele rządu oraz osoby, przebywające w szpitalach. Ponadto władze gminne mogą samodzielnie decydować o okresach obowiązywania opłaty klimatycznej oraz przyznawać specjalne ulgi dla poszczególnych grup turystów, którzy odwiedzają ich region. Wiele osób nie ma świadomości opłacania tego typu podatku, gdyż należność jest dolicaena bezpośrednio do rachunku za nocleg. Podmioty świadczące usługi noclegowe w imieniu gminy pobierają opłatę klimatyczną i we własnym zakresie rozliczają się z gminą, zazwyczaj na zasadzie prowizji. Taka procedura jest wygodna dla obu stron, a ze względu na niski koszt nie stanowi problemu dla większości kuracjuszy i turystów. Niemniej podczas rezerwacji usługi noclegowej zawsze wyodrębniona jest informacja o konieczności opłacenia opłaty klimatycznej i jej wysokości w wybranym hotelu czy pensjonacie.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.