„Kajakiem przez Pomorze” – wreszcie będzie infrastruktura kajakowa?

maj 27, 2014 przez

kajaki

Len „Doc” Radin, flickr

Kajakiem przez Pomorze” to projekt, który ucieszy wszystkich miłośników tego sportu. Zgodnie z planami, w województwie pomorskim powstać ma 15 szlaków kajakowych, które ułożą się w prawdziwą infrastrukturę wodną idealnie dostosowaną do potrzeb kajakarzy. Wzdłuż wyznaczonych tras znajdować mają się profesjonalnie przygotowane stanice oraz przystanie, miejsca biwakowe itp. Na razie jednak podpisano dopiero umowę z firmą, która ma przeprowadzić dokładną analizę wykonalności całego przedsięwzięcia. Do 15 stycznia złożony ma zostać dokument, który będzie określał zarówno szczegółową lokalizację tras, jak również sposoby zagospodarowania szlaków morskich tak, by udało się stworzyć z nich bezpieczne i funkcjonalne trasy kajakowe.

Podkreśla się przy tym, że województwo pomorskie ma ogromny potencjał kajakarski. Przede wszystkim, znajduje się tu aż 2,5 tysiąca kilometrów rzek, przy czym aż 1,5 tysiąca nadaje się do przekształcenia w szlaki kajakowe. Szlaki mają powstać na wielu rzekach, m.in. w Delcie Wisły, Brdy, czy Łeby. Jeżeli chodzi o samą infrastrukturę, to łącznie ma powstać ok. 300 miejsc przeznaczonych dla kajakarzy. Dodatkowo, w tym samym projekcie uwzględniono wszelkie opcje monitoringu ruchu kajakowego, jak i metody promocji całego regionu.

Cała inwestycja w „Kajakiem przez Pomorze” będzie bardzo kosztowna. Szacuje się, że wszystkie wydatki zamkną się w kwocie ok. 50 milionów złotych. Pieniądze mają pochodzić zarówno z dofinansowań pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej, jak również ze środków przeznaczonych na ten cel przez gminy. Zakłada się, że całość prac rozpoczynanych w tym roku ma zostać zakończona maksymalnie do roku 2020. Udział w realizacji projektu brały będą gminy, powiaty, a także firmy mające związek z kajakarstwem, a nawet Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych i Urzędy Morskie.

Chociaż inwestycja w projekt z pewnością nadwyręży budżety poszczególnych gmin, to jednak marszałek województwa zaznacza, że te pieniądze powinny szybko się zwrócić. Nowe trasy kajakowe mają zachęcić turystów do odwiedzania tego regionu kraju, a to ma przełożyć się na zwiększone zyski działających tu firm różnego typu. Dodatkowo, wyznaczenie tras ma pozwolić na uchronienie przyrody przed niszczeniem jej przez turystów, którzy obecnie często zrzucają kajaki w miejscach do tego nieprzystosowanych, tym samym naruszając piękno natury.

Tagi:

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.