Odszkodowanie za opóźnienie samolotu?

mar 19, 2013 przez

opóźnienia samolotów

shyb, flickr

Komisja Europejska chce walczyć z brakiem kompetencji linii lotniczych. W związku z tym stworzyła projekt przepisów, które określałyby zobowiązania przewoźników wobec ich pasażerów. Wśród zapisów miałyby znaleźć się także te odnoszące się do kwestii opóźnień. W ten sposób KE chce chronić pasażerów przed zaniedbaniami linii lotniczych, które opóźniają swoje loty nie tylko w zimie, gdy przyczyną są trudne warunki atmosferyczne, ale tak naprawdę – o każdej porze roku, bez względu na aurę.

Co prawda możliwość uzyskiwania zadośćuczynienia za wydłużony czas oczekiwania na lot istnieje już od dawna, jednak w rzeczywistości, dociekanie swoich praw jest niezwykle trudne, dlatego tylko niewielki odsetek podróżnych decyduje się na takie działania. Jeśli jednak Komisja Europejska wprowadzi w życie swój projekt, otrzymanie odszkodowania za wydłużające się oczekiwanie na samolot stanie się znacznie prostsze.

W projekcie KE mają znaleźć się zapisy regulujące sprawę odpowiedzialności linii lotniczych za pasażerów, którzy utknęli na lotnisku w oczekiwaniu lot. Co więcej, zasady te miałyby objąć również tych klientów przewoźnika, którzy zostali uprzedzeni o innej godzinie odlotu, ale informacja ta została przekazana im później niż na dwa tygodnie przed planowanym lotem. Przewoźnicy mieliby również zostać zobligowani do przekazywania dokładniejszych informacji swoim klientom. Te na temat opóźnieniu musiałyby pojawić się nie później niż 30 minut po godzinie, na którą zaplanowany został odlot samolotu.

Oprócz tego linie lotnicze musiałyby zagwarantować pasażerom opiekę i godziwe warunki przebywania w konkretnym miejscu, aż do momentu odlotu. Takie reguły miałyby obejmować wszystkich tych klientów przewoźnika, których loty zostały opóźnione o więcej niż dwie godziny. Ponadto, zasady te obowiązywałyby wobec wszystkich pasażerów, bez względu na to, jak daleko lecą.

W projekcie przedstawionym przez KE pojawiły się jednak wyjątki – dotyczą one tych sytuacji, w których opóźnienia absolutnie nie są winą przewoźnika. Chodzi np. o klęski żywiołowe. Co prawda, nawet, jeśli wprowadzone zostaną zmiany proponowane przez Komisję Europejską, to i tak w niektórych przypadkach ubieganie się o odszkodowanie może być problematyczne, jednak wszelkie procedury związane z opóźnieniami będą korzystniejsze dla pasażerów, a przewoźnicy być może staną się bardziej zdyscyplinowani.

Tagi:

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.