Polska Izba Turystyki chce wprowadzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

wrz 30, 2015 przez

Jak wybrać biuro podróży

fot. dolgachov/bigstockphoto.com

Polska Izba Turystyki chce wprowadzenia Funduszu Gwarancyjnego, który zabezpieczałby przed negatywnymi skutkami niewypłacalności przez biura podróży. Zabezpieczenie dotyczyłoby nie tylko powrotu turystów do kraju jak obecnie, ale również zapewniłoby natychmiastowe wypłaty odszkodowań dla klientów.

W najbliższych tygodniach wchodzą w życie nowe zapisy Dyrektywy turystycznej UE. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o usługach turystycznych organizator lub pośrednik turystyczny musi mieć na wypadek swojej niewypłacalności zabezpieczenie finansowe w formie m.in. umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W razie upadku biura podróży marszałek województwa uruchamia ją i z tych pieniędzy opłaca powrót klientów biura do Polski, a także zaspokaja ewentualne roszczenia.

Jednak Paweł Niewiadomski prezes Polskiej Izby Turystyki zauważa, że prawo nie ma narzędzi, które pozwoliłoby na całkowitą eliminację negatywnych skutków ogłoszenia niewypłacalności przez biura podróży, dlatego Polska Izba Turystyki proponuje wprowadzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w miejsce dotychczasowych drogich ubezpieczeń. Poseł Gut-Mostowy uważa, że taki fundusz należałoby wprowadzić gdyby okazało się, że kwoty ubezpieczeń są niewystarczające. Zdaniem prezesa PIT fundusz zapewniłby natychmiastowe wypłaty dla klientów oraz pozwoliłby sfinansować realizację imprez turystycznych, które już się rozpoczęły.

Fundusz stanowiłby dodatkowy filar zabezpieczeń finansowych dla klientów ewentualnych bankrutów. Pozwoliłby też na zmodyfikowanie całego systemu postępowania w przypadku niewypłacalności biura. Klientom można by opłacić do końca pobyt w hotelu zamiast kupować bilety powrotne w samolotach czarterowych, po wygórowanych w szczycie sezonu cenach – zauważa Niewiadomski.

W związku z planowanymi zmianami w polskim prawie turystycznym, czyli wejściem w życie w najbliższych tygodniach nowej Dyrektywy turystycznej UE sytuacja naszych wyjeżdżających rodaków poprawi się. Dyrektywa przede wszystkim dostosowuje przepisy o turystyce do ery internetu. Ma zabezpieczyć klientów biur podróży, którzy za pośrednictwem sieci nabywają pakiety wakacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Tagi:

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.