Turysto – masz swoje prawa!

maj 26, 2010 przez

Wycieczka to nie tylko frajda, ale też trochę formalności. Decydując się na konkretną ofertę, warto dokładnie zbadać jej szczegóły i uważnie przestudiować umowę. Niewiedza działa tylko na naszą niekorzyść.

Większość konfliktów między biurami podróży a ich klientami wynika nie z oszustw, ale niedoinformowania klientów. Bywa, iż istotne wiadomości są podane „małym drukiem, na dole strony”, więc lepiej przyjrzeć się temu co podpisujemy.

Podstawy prawne na jakich ustalone są relacje między biurem podróży a klientem zawarto w dwóch dokumentach:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 223, poz. 2268) – artykuł 14 ustęp 5, artykuł 17, artykuł 19.
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – artykuł 411 ustęp 1.

Korzystnie będzie zapoznać się z ich treścią przed sfinalizowaniem umowy. Tym bardziej, że wszystkie postanowienia umów zawieranych z biurem, które są dla klienta mniej korzystne niż postanowienia ustawy o usługach turystycznych, nie są obowiązujące.

Należy uważnie czytać umowy. Zawierają one pewne stałe, wymagane elementy, które łatwo prześledzić, o ile wiemy czego szukać w tego typu dokumencie. Są to:

  1. nazwa i dane organizatora (NIP, numer wpisu do rejestru, dane osoby reprezentującej firmę),
  2. szczegóły wycieczki (trasa, miejsce pobytu, środki transportu, szczegółowe warunki wyżywienia i zakwaterowania, cenę wraz z wyszczególnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, detale ubezpieczenia, warunki składania reklamacji),

Dosyć kontrowersyjnym zagraniem biur podróży jest zmiana cen, często przeprowadzana w ostatniej chwili i uzasadniana zmianą kursów walut. Choć dla wielu z nas może się to wydawać ewidentną próbą naciągnięcia, to jednak w niektórych przypadkach jest to działanie dozwolone. Aby firma mogła zażądać dopłaty, muszą być spełnione trzy warunki:

  1. cenę podwyższono najpóźniej do 20 dni przed wycieczką,
  2. umowa z biurem podróży dopuszcza zmianę ceny,
  3. udokumentowano, że wzrost ceny wynika ze zmiany kursów walut, podatków, kosztów transportu lub opłat urzędowych.

Podpisując umowę dopuszczającą zmianę cen warto więc zwrócić uwagę w jakiej walucie podane są koszty wycieczki. W przypadku dokonanej przez biuro zmiany warunków finansowych, mamy prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, wynikających chociażby z obowiązku zapłacenia kary umownej. Oznacza to, iż otrzymujemy zwrot całej dotychczas zapłaconej kwoty.

Interesująca jest możliwość dokonania dopłaty z zastrzeżeniem zwrotu (zaznaczamy to przez odpowiednią adnotację w tytule wpłaty). Umożliwi nam to po zakończeniu wycieczki ubieganie się o zwrot nadpłaty, o ile uznamy, że została ona pobrana nienależnie.

W przypadku, gdy jesteśmy przekonani, że organizator wycieczki nie wywiązał się ze swoich deklaracji, możemy złożyć reklamację. Mamy do tego prawo także, gdy była to oferta typu „last minute” lub „first minute”.

Nasze pretensje są uzasadnione, jeśli wycieczka okazała się niezgodna z opisem zawartym w umowie (np. standard hotelu nie zgadza się z dostarczonymi nam informacjami lub musimy zapłacić dodatkowo za usługę, która miała być wliczona w cenę wycieczki).