NIK skontrolował polskie kąpieliska – raport

maj 15, 2015 przez

kąpielisko

Maridav/bigstockphoto.com

Raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący polskich kąpielisk nie jest zbyt optymistyczny. Chociaż stan miejsc wykorzystywanych w Polsce do kąpieli jest z roku na rok coraz lepszy, to jednak tegoroczna kontrola NIK ujawniła wiele nieprawidłowości.

Głównym celem kontroli NIK była ocena organizacji i utrzymania kąpielisk oraz innych miejsc przeznaczonych i wykorzystywanych do kąpieli przez jednostki do tego odpowiedzialne. W raporcie NIK znajdziemy dane dotyczące nieprawidłowości w zakresie nadzoru nad jakością wody.

W niektórych gminach i w kilku miejscach wykorzystywanych do kąpieli okazało się, że w ogóle nie badano jakości wody, lub że liczba badań jakości wody była mniejsza niż wymagana przepisami. Wynikało to z niezgodnych z przepisami wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Urząd wydawał wytyczne dla organów Inspekcji Sanitarnej sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, co w konsekwencji prowadziło do ograniczenia liczby badań oceny jakości wody.

Kontrola wykazała również, że w niektórych gminach na terenie obszarów wodnych brak jest wystarczającej liczby ratowników. Również oznakowanie miejsc niebezpiecznych było niepełne. NIK szczególnie podkreśla, że – niezależnie od przyczyn: niezapewnienie ochrony ratownika, braki w oznakowaniu kąpieliska czy niepełne wyposażenie mogą okazać się zagrożeniem dla zdrowia i życia osób korzystających z kąpieli.

Kąpieliskom spełniającym najwyższe standardy, zarówno w kategorii czystości wody, bezpieczeństwie i innych przyznano wyróżnienie: Błękitną Flagę. Wyróżnienie to jest przyznawane przez międzynarodowe jury z siedzibą w Kopenhadze. Od sezonu kąpielowego w 2013 r., na stronie internetowej GIS można znaleźć Serwis Kąpieliskowy. Jest to ogólnodostępne narzędzie pozyskiwania informacji o polskich kąpieliskach. Uruchomiony serwis zawiera informacje obejmujące m.in.: wykaz kąpielisk, ostrzeżenia o występującym lub przewidywanym zanieczyszczeniu wody w kąpielisku, bieżącą ocenę przydatności wody do kąpieli oraz informacje o wprowadzeniu zakazu kąpieli wraz ze wskazaniem przyczyn.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.