Słowackie Tatry stracą status parku narodowego?

lis 14, 2013 przez

Tatry

btmorgan, flickr

Słowacy chcieli stworzyć rozbudowaną infrastrukturę narciarską spełniającą potrzeby miłośników białego szaleństwa, jednak okazuje się, że niesie to za sobą poważne konsekwencje. Istnieje ryzyko, że przez inwestycje, tamtejsze Tatry stracą status parku narodowego. Mimo tego, nasi południowi sąsiedzi walczą o utrzymanie tego statusu twierdząc, że wszystkie podejmowane przez nich przedsięwzięcia są w pełni zgodne z prawem ochrony przyrody. Wiceprzewodniczący Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) Andrej Sovinc ma jednak spore wątpliwości, czy tak duży projekt rzeczywiście nie naruszy środowiska naturalnego.

W tym roku Słowacy postanowili zainwestować w rozbudowę infrastruktury narciarskiej w Tatrach i Tatrach Niższych aż 45 milionów euro. Rozbudowano trzy ośrodki znajdujące się niedaleko granicy z Polską. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Paweł Majko podkreśla jednak, że wyciągi, o których mowa istniały już wcześniej, a teraz zostały jedynie przebudowane. Dodaje, że wszystkie podejmowane działania były zgodne z obowiązującą na Słowacji ustawą o ochronie przyrody i krajobrazu. Ponadto, Majko zwraca uwagę na fakt, że część lasów znajdujących się przy jednym z modernizowanych ośrodków narciarskich została zniszczona przed kilkoma laty podczas huraganu. Nie można więc mówić, że szkody zostały wyrządzone wyłącznie przez człowieka. Zapewnia także, że inwestor zadbał o rekompensatę strat w przyrodzie, co pozwoliło na rewitalizację wylesionych obszarów.

Andrej Sovinc uważa jednak, że niezbędne będzie przeprowadzenie kontroli przez ekspertów wyznaczonych przez IUCN. Mają oni określić, czy po modernizacji ośrodków narciarskich, słowacka część Tatr nadal będzie kwalifikowana do grupy parków narodowych. Należy zaznaczyć, że zaliczane do tej grupy tereny powinny zapewniać ochronę naturalnej bioróżnorodności i wspierać ochronę środowiska, starając się zwiększyć albo przynajmniej utrzymać określony stopień naturalności danego ekosystemu. W przypadku Słowacji istnieje prawdopodobieństwo, że stopień naturalności został obniżony.

Jeśli okaże się, że wymogi ustalane przez IUCN nie są spełniane, to status słowackich Tatr zostanie obniżony. Niemniej jednak, Słowacy będą mogli używać określenia „park narodowy” w mowie potocznej. Termin ten nie będzie natomiast obowiązywał w międzynarodowej nomenklaturze geograficznej. Sovinc dodaje, że zmiany, do jakich doszło w środowisku naturalnym na Słowacji, mogą przełożyć się też na zmiany zachodzące w polskiej części tych wysokich gór.

Tagi:

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.