„Paryż Śląska” czyli Tarnowskie Góry od kuchni

wrz 25, 2013 przez

Tarnowskie Góry - kopalnia srebra

Szymon Porwolik, flickr

Nie ulega wątpliwości, że Tarnowskie Góry, jako miasto samo w sobie, jest przepiękne. Nie bez powodów nazywane jest „Paryżem Śląska”. Jeśli byłoby to niewystarczające aby je odwiedzić, warto spojrzeć na atrakcję, które oferuje miasto, a tych jest bez liku.

Zacznijmy od tego, że Tarnowskie Góry posiadają kilka szlaków turystycznych, które warto odwiedzić. Są to, kolejno od najkrótszego :

  • CZARNY – „Szlak Segiecki”, o długości trasy 12 km (Segiet-Kopalnia Zabytkowa-Tarnowskie Góry, Rynek-Tarnowskie Góry PKP-Puferki-Pniowiec),
  • ŻÓŁTY – „Szlak Gwarków”, o długości trasy 27 km (Sztolnia Czarnego Pstrąga- Stare Tarnowice Kościół-Tarnowskie Góry, Rynek-Tarnowskie Góry PKP-Lasowice-Chechło, Nakło-Żyglin, Kościół-Leśniczówka, Mieczysko-Kolonia Woźnicka),
  • ZIELONY – „Szlak Stulecia Turystyki”, o długość trasy: 138 km (Rybnik-Tworóg-Brynek, Hanusek-Boruszowice-Miasteczko Śląskie-Miasteczko Śląskie, Rynek -Chechło, Nakło-Tarnowskie Góry),
  • CZERWONY – „Szlak Husarii Polskiej”, o długości 156 km (Będzin-Kozłowa Góra-Orzech-Nakło Śląskie-Tarnowskie Góry, Rynek-Repty Stare),
  • NIEBIESKI – „Szlak Poswtańców śląskich”, o długości trasy 184 km (Bytom-Segiet [szlak czarny]-Repty Nowe-Sztolnia Czarnego Pstrąga [szlak żółty]-Laryszów-Wilkowice, Zbrosławice-Kępczowice-Góra św. Anny-Sierakowice).

Następnie powinniśmy zwrócić uwagę na wspaniałe zabytki, takie jak Sztolnia Czarnego Pstrąga, Kopalnia Rud Srebronośnych czy Dzwonnica Gwarków, a także wiele innych pięknych, starych, zabytkowych budynków.

Dowiedz się gdzie przenocować w Tarnowskich Górach.

Sztolnia Czarnego Pstrąga jest 600 metrową trasa turystyczną, biegnącą pomiędzy szybami „Ewa” i „Sylwester”. Zabytek można zwiedzać od 1957 roku. Wycieczka odbywa się łodziami wzdłuż szybu. Podczas podróży można zaobserwować tworzące się stalaktyty oraz oryginalne fragmenty chodnika sztolniowego wykutego w skale dolomitowej.

Zabytkowa Kopalnia Rud Srebronośnych. Zanim zejdziemy do kopalni zwróćmy uwagę na to, co na powierzchni. Zaraz po wejściu do budynku przywita nas Muzeum Górnictwa i Skansen Maszyn Parowych. Warto tam obejrzeć wystawę narzędzi używanych w górnictwie oraz wystawę minerałów. 40 metrów poniżej znajduje się szlak turystyczny o długości 1700 metrów (w tym prawie 300 metrowy odcinek, który trzeba pokonać łodzią), łącząc szyby „Anioł”, „Żmija” oraz „Szczęść Boże”.

Jeśli wybieramy się do Tarnowskich Gór pociągiem, warto zwrócić uwagę w jak pięknym budynku znajduje się dworzec kolejowy. Został on wybudowany w 1888 roku, a w 2007 roku został odrestaurowany, zyskując nowe życie. Kolej jest również bardzo ważna w historii miasta, gdyż jej początki sięgają 1847 roku. Tarnogórski węzeł kolejowy jest największą stacją rozrządową w Polsce, osiąga długość kilku kilometrów (Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie). Również bardzo ważnym wydarzeniem, trwale związanym z koleją tarnogórską, jest uruchomienie w 1788 pierwszej na kontynencie europejskim, sprowadzonej z Anglii, maszyny parowej do odwadniania wyrobisk górniczych.

Dowiedz się gdzie zjeść w Tarnowskich Górach.

Wiedząc już co nieco o imponujących zabytkach spójrzmy na historię samego miasta. Tarnowskie Góry są miastem i zarazem gminą, położoną w południowo-zachodniej Polsce. Historia samego miasta jest głównie związana z wydobyciem rud srebra, ołowiu i cynku. Istnieje legenda, że pierwszą bryłkę srebra wyorał chłop Rybka, a wydarzyło się to około 1490 roku. Od tego czasu zaczęły powstawać pierwsze osady górnicze. W 1526 roku Tarnowskie Góry otrzymały prawa miejskie oraz przywilej wspierający górnictwo. Dwa lata później został ogłoszony „Ordunek Górny”, czyli przywilej gwarecki, który uregulował warunki pracy oraz płacy w kopalniach. Miał on na celu rozwój górnictwa na Górnym Śląsku. Tarnowskie Góry, dzięki tym dwóm przywilejom z 1526 i 1528 r., stały się jednym z większych miast Górnego Śląska. Na początku XX wieku wyczerpały się zasoby rud i zakończyło się wydobycie kruszcu. Większą część historii miasta pokazuje Pochód podczas „Gwarków Tarnogórskich”. Gwarki są coroczną imprezą kulturalno-historyczną odbywającą się od 1957 roku (z wyjątkiem stanu wojennego).

Warto również zaznaczyć, że Tarnowskie Góry znajdują się w odległości około 20 km od portu lotniczego Katowice-Pyrzowice, który posiada połączenia z głównymi miastami Europy.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.